Projekt partnerski pn. "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”

efrr rpoW dniu 28 czerwca 2016 r. Miasto Słupsk jako Lider projektu podpisało z Marszałkiem Województwa Pomorskiego umowę o dofinansowanie nr RPPM.10.02.01-22-0006/16-00 na realizację przedsięwzięcia partnerskiego pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” ujętego w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska. Projekt realizowany będzie w ramach podddziałania 10.02.01. Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.

Przedmiotem partnerskiego projektu będzie termomodernizacja 49 obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w MOF Słupska, tj.: Miasto Słupsk – 22 budynki, Miasto Ustka - 2, Gmina Kobylnica - 11, Gmina Słupsk - 2, Gmina Damnica - 4, Gmina Dębnica Kaszubska - 5 oraz Powiat Słupski- 3.

Zakres prac przewidzianych w ramach projektu obejmie ocieplenia ścian i pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o., montaż instalacji OZE oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Celem prac termomodernizacyjnych jest przede wszystkim zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w sektorze publicznym o 57,14 %, zmniejszenie rocznego zużycia energii o 10 144 887,78 kWh/rok oraz zmniejszenie emisji gazów o 3 013,55\ton równoważnika CO2, zwiększenie izolacyjności termicznej obiektów, ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem i zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową oraz zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE (kolektory słoneczne, fotowoltaika i pompy ciepła).

Ponieważ w projekt zaangażowane są prawie wszystkie samorządy wchodzące w MOF Słupska skala planowanej interwencji, jej stopień oddziaływania czyni projekt kompleksowym w zakresie terytorialnym i rzeczowym, gdyż pozwoli zamknąć proces termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w MOF Słupska.

Planowane zakończenie przedsięwzięcia: październik 2019 r.

Wydatki ogółem: 40 031 342,68 zł , w tym kwalifikowane 37 437 242,04 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 25 555 971,72 zł

Ostatnio zmieniany czwartek, 18 styczeń 2018 10:33

logotypy