Dokumentacje projektowe kluczowych inwestycji MOF w opracowaniu

Informujemy, że w ramach realizowanego projektu przystąpiono do opracowywania dokumentacji technicznych, programów funkcjonalno – użytkowych i koncepcji dla przedsięwzięć zgodnych ze „Strategią rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014-2020”. Zawarte zostały umowy o wykonanie prac projektowych następujących inwestycji:

  1. Budowa drogi Przewłoka – Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka-Przewłoka - Objazda i 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino.
  2. Budowa połączenia Miasta Słupska i Bierkowa w ciągu ulicy Legionów Polskich w Słupsku oraz drogi w Gminie Słupsk od granicy administracyjnej do ulicy Lipowej w Bierkowie wraz z budową nowego połączenia pomiędzy Legionów Polskich.
  3. Poprawa dostępności komunikacyjnej północnej i centralnej części MOF Słupska poprzez budowę połączenia DK21 z DW213 wraz z siecią dróg lokalnych.
  4. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych.
  5. Przebudowa odcinka korytarza transportowego drogi 210 wraz z drogą powiatową, mostem w ciągu tej drogi oraz drogami gminnymi na Osiedlu Północ.
  6. Budowa spójnej sieci tras rowerowych w Regionie Słupskim – powiązanie dróg rowerowych w kompleksową sieć dla MOF Słupska.
  7. Podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej MOF Słupska.
  8. Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej na budynkach użyteczności publicznej.
  9. Przebudowa ciągów ulic stanowiących dojazd do obwodnicy Miasta Słupska.
  10. Rewitalizacja obszaru poszpitalnego w Słupsku.

logotypy