Archiwum

Konferencja podsumowująca projekt

wtorek, 18 sierpień 2015 12:34 Napisane przez

Dobiega końca realizacja projektu „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Na konferencję podsumowującą wraz z przedstawieniem efektów projektu zapraszamy 25 sierpnia 2015 r. o godzinie 11:00 do Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku. Projekt został zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Projekt realizowało jako Lider Projektu Miasto Słupsk wraz z Partnerami: Powiatem Słupskim, Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica i Gminą Dębnica Kaszubska. Efektem tego partnerstwa było opracowanie strategicznych dokumentów: Diagnozy miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska oraz Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014-2020 oraz 14 dokumentacji dla przedsięwzięć wynikających ze Strategii. Całkowita wartość projektu wynosi 2 427 950 zł, z tego kwota dotacji to 2 185 155 zł, co stanowi 90% kosztów kwalifikowanych.

Program konferencji:

 • 11.00-11.15 - Otwarcie Konferencji i przywitanie gości - Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
 • 11.15-11.30 - Podsumowanie realizacji projektu „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” - Patrycja Adamiec, Wydział Zarządzania Funduszami, UM Słupsk
 • 11.30-11.45 - Partnerstwo szansa na rozwój społeczno - gospodarczy MOF Słupska - Bartosz Gwóźdź - Sproketowski, Wiceburmistrz Miasta Ustka
 • 11.45-12.45 - Prezentacja opracowanych w ramach projektu dokumentacji dotyczących zadań inwestycyjnych wynikających ze Strategii rozwoju MOF Słupska - Paweł Krzemień, Wydział Zarządzania Funduszami, UM Słupsk
 • 12.45 - Poczęstunek

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu ,,Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014 – 2020” wraz z ,,Diagnozą miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” w dniu 13 października 2014 roku w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej odbyło się spotkanie podsumowujące opracowanie ww. dokumentów w ramach projektu pn. ,,Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”. Celem spotkania była dyskusja nt. wypracowanej wizji, misji Strategii oraz celów i priorytetów rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska. Uczestnicy spotkania mogli zgłaszać uwagi dotyczące opracowanej Strategii.

Natomiast w dniu 14 października 2014 roku w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbyło się posiedzenie Zespołu ds. opracowania ,,Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014 – 2020”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów partnerskich i ich jednostek podległych. Na spotkaniu Wykonawca zaprezentował opracowaną Strategię, a członkowie Zespołu zgłosili swoje uwagi i sugestie głównie do działań możliwych do realizacji w ramach określonych celów operacyjnych.

Pobierz prezentację [236 Kb]

Informacja o konsultacjach

środa, 08 październik 2014 06:55 Napisane przez

Informujemy, że w terminie 07.10.2014 r. – 27.10.2014 r. prowadzone będą konsultacje Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014 – 2020 wraz z Diagnozą Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska opracowanych w ramach projektu pn. „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Diagnoza Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta Słupska - pobierz

Strategia rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta Słupska na lata 2014-2020 - pobierz

Dokumenty te służyć będą rozwojowi całego miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez ich wykorzystywanie przez partnerskie samorządy przy aplikowaniu o środki UE w latach 2014 – 2020.

Wypełniony formularz uwag należy w terminie do dnia 27 października 2014 r. przesłać w wersji elektronicznej na adres skrzynki pocztowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź złożyć w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Słupsku. Formularze uwag dostępne są również w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Serdecznie zapraszamy również na spotkanie podsumowujące opracowanie „Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014 – 2020”, które odbędzie się w dniu 13.10.2014 r., o godz. 17.00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul. Niedziałkowskiego 6.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Zaproszenie na konsultacje społeczne

środa, 01 październik 2014 17:01 Napisane przez

Informujemy, że w dniach 07.10.2014 r. – 27.10.2014 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu „Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014 – 2020”.

Miasto Słupsk wraz z Partnerami Projektu, tj. Powiatem Słupskim, Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Gminą Dębnica Kaszubska oraz Instytutem Badawczym IPC Sp. z o.o. z Wrocławia zapraszają na otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 października 2014 r., o godz. 17.00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul. Niedziałkowskiego 6. Celem konsultacji jest przedstawienie opracowanej „Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014 – 2020” oraz zebranie wniosków i uwag.

W dniach 18-21 sierpnia 2014 r. w m. Słupsku, m. Ustce, Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz w miastach/gminach: Słupsk, Ustka, Kobylnica i Dębnica Kaszubska odbywały się otwarte spotkania konsultacyjne dla mieszkańców gmin - partnerów projektu pn.: „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Celem konsultacji było zebranie wniosków i uwag dotyczących diagnozy służącej określeniu powiązań i obszarów współpracy jst miejskiego obszaru funkcjonalnego. Podczas spotkania Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. z Wrocławia zaprezentował metodologię zastosowaną do wyznaczenia granic miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska. Zebrani dyskutowali nt. głównych problemów i wyzwań rozwojowych obszaru funkcjonalnego.

Natomiast w dniu 25.08.2014 r. w Słupsku zorganizowano spotkanie podsumowujące prace nad diagnozą powiązań i obszarów współpracy samorządów miejskiego obszaru funkcjonalnego. Przedstawiono wyniki delimitacji miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska. Na podstawie wyników diagnozy, konsultacji i prac Zespołu ds. Strategii omówiono mocne i słabe strony oraz propozycję wizji rozwoju MOF Miasta Słupska. W dniach 26-29 sierpnia 2014 r. w miastach i gminach partnerskich odbywały się otwarte spotkania konsultacyjne dotyczące przyszłego rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska.

Omówiono możliwe kierunki rozwoju – cele strategiczne i operacyjne, a także przedstawiono projekty kluczowe MOF zaproponowane przez Partnerów Projektu. W spotkaniach konsultacyjnych uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne.

W dniu 22 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Słupsku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. opracowania „Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014 – 2020”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerskich samorządów i ich jednostek podległych. Spotkanie poświęcone było omówieniu identyfikacji możliwych koncepcji rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego. W grupach pracowano nad określeniem wizji rozwoju MOF oraz analizą SWOT. Członkowie Zespołu rangowali poszczególne czynniki rozwoju (SWOT) w odniesieniu do wizji.

 

Otwarte spotkania konsultacyjne dla mieszkańców gmin.

czwartek, 14 sierpień 2014 00:00 Napisane przez

Miasto Słupsk wraz z Partnerami, tj. Powiatem Słupskim, Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Gminą Dębnica Kaszubska oraz Instytutem Badawczym IPC Sp. z o.o. z Wrocławia zapraszają na otwarte spotkania konsultacyjne dla mieszkańców gmin - partnerów projektu pn.: „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Głównym celem projektu jest wspólne planowanie kierunków rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez poszukiwanie i wzmacnianie funkcjonalnych powiązań przynoszących korzyści społeczne i gospodarcze dla ww. miast i gmin, a także określenie obszarów współpracy pomiędzy nimi.

Celem konsultacji jest zebranie wniosków i uwag na temat przyszłego rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska.

Harmonogram spotkań: 

 • Gmina Ustka: 26.08.2014 r., godz. 11.00, Urząd Gminy Ustka, ul. Dunina 24, sala konferencyjna,
 • Gmina Kobylnica: 26.08.2014 r., godz. 15.30, Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, ul. Wodna 20/4,
 • Powiat Słupski: 27.08.2014 r., godz. 11.00, Starostwo Powiatowe, ul. Szarych Szeregów 14, sala 202,
 • Gmina Słupsk: 27.08.2014 r., godz. 14:00, Gminny Ośrodek Kultury w Globinie, Globino 47,
 • Gmina Dębnica Kaszubska: 28.08.2014 r., godz. 14.00, Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej, ul. Zjednoczenia 55,
 • Miasto Ustka: 29.08.2014 r., godz. 14.00, Urząd Miasta Ustka, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, sala 101,
 • Miasto Słupsk: 28.08.2014 r., godz. 17.00, Urząd Miejski w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 3, sala 211.

Program konsultacji:

 1. Identyfikacja możliwych koncepcji rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska – główne problemy i wyzwania rozwoju.
 2. Dyskusja nt. wizji rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska.
 3. Konsultacje możliwych kierunków rozwoju – cele strategiczne i operacyjne. \
 4. Konsultacje nt. możliwych kierunków rozwoju – projekty kluczowe / priorytetowe.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Ankieta dotycząca charakterystyki obszaru funkcjonalnego

piątek, 25 lipiec 2014 18:43 Napisane przez

W związku z prowadzonymi pracami badawczo – analitycznymi dotyczącymi opracowania diagnozy służącej określeniu powiązań i obszarów współpracy pomiędzy JST miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska prosimy o wypełnienie do dnia 1 sierpnia br. ankiety znajdującej się pod adresem: https://slupsk.ankietka.pl/

Miasto Słupsk wraz z Partnerami, tj. Powiatem Słupskim, Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Gminą Dębnica Kaszubska oraz Instytutem Badawczym IPC Sp. z o.o. z Wrocławia zapraszają na otwarte spotkania konsultacyjne dla mieszkańców gmin - partnerów projektu pn.: „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Głównym celem projektu jest wspólne planowanie kierunków rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez poszukiwanie i wzmacnianie funkcjonalnych powiązań przynoszących korzyści społeczne i gospodarcze dla ww. miast i gmin, a także określenie obszarów współpracy pomiędzy nimi.

Celem konsultacji jest zebranie wniosków i uwag dotyczących diagnozy służącej określeniu powiązań i obszarów współpracy jst miejskiego obszaru funkcjonalnego.

Harmonogram spotkań:

 • Miasto Ustka: 18.08.2014, godz. 14.00, Urząd Miasta Ustka, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, sala 101,
 • Powiat Słupski: 19.08.2014 r., godz. 11:00, Starostwo Powiatowe, ul. Szarych Szeregów 14, sala 202,
 • Gmina Słupsk: 19.08.2014 r., godz. 17.00, Świetlica w Bierkowie, ul. Grodzka 89, Bierkowo,
 • Gmina Ustka: 20.08.2014 r., godz. 12.00, Urząd Gminy Ustka, ul. Dunina 24, sala konferencyjna
 • Miasto Słupsk: 20.08.2014 r., godz. 17.00, Urząd Miejski w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 3, sala 211,
 • Gmina Kobylnica: 21.08.2014 r., godz. 15.30, Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, ul. Wodna 20/4,
 • Gmina Dębnica Kaszubska: 21.08.2014 r., godz. 18.00, Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej, ul. Zjednoczenia 55.

 

Program konsultacji:

 1. Prezentacja metodologii zastosowanej do wyznaczenia granic miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska.
 2. Prezentacja wyników badań ilościowych przeprowadzonych w związku z wyznaczeniem granic obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska.
 3. Prezentacja raportu z delimitacji miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska.
 4. Dyskusja nt. wyników delimitacji: • analiza głównych problemów i wyzwań rozwojowych obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska.

Spotkanie podsumowujące prace nad diagnozą powiązań i obszarów współpracy jest miejskiego obszaru funkcjonalnego odbędzie się w dniu 25.08.2014 r., o godz. 17.00  w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 3, sala 211.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Prace badawczo-analityczne

piątek, 11 lipiec 2014 20:33 Napisane przez

Informujemy, że w ramach projektu pn. ,,Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” prowadzone są obecnie prace badawczo – analityczne dotyczące opracowania diagnozy służącej określeniu powiązań i obszarów współpracy pomiędzy jst miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska. W tym celu Wrocławski Instytut Badawczy IPC na zlecenie Miasta Słupska przeprowadzi wśród mieszkańców Słupska i gmin sąsiednich badania ankietowe obejmujące następujące zagadnienia:

 • planowanie przestrzenne jednostek administracyjnych,
 • struktury przestrzenne,
 • obszary zdegradowane i ich rewitalizacja,
 • kształtowanie przestrzeni publicznych,
 • analizę infrastruktury drogowej i komunalnej,
 • system transportu publicznego,
 • zasoby przyrodnicze i wodne oraz ich ochronę,
 • polityka mieszkaniowa,
 • zatrudnienie i rynek pracy,
 • kultura i zabytki,
 • edukacja,
 • ochrona zdrowia,
 • przedsiębiorczość lokalna i rozwój gospodarczy,
 • turystyka,
 • sport.

Końcowym etapem prac będzie opracowanie Strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014 – 2020 ze szczególnym uwzględnieniem: zintegrowanego systemu transportu publicznego, inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej, kształtowania przestrzeni publicznych oraz zatrudnienia i rynku pracy, zintegrowanego systemu zagospodarowania wód opadowych.

Prezydent Miasta Słupska oraz Instytut Badawczy IPC zwracają się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób, które zostaną poproszone o udział w badaniu lub zaproszone zostaną na spotkanie o wyrozumiałość, wyrażenie chęci udziału, a przede wszystkim o szczere wypowiedzi. Wszystkie Państwa odpowiedzi pozostaną anonimowe i posłużą wyłącznie do opracowania ogólnych zestawień statystycznych. Prosimy o poświęcenie kilku minut na pytania zadane przez ankietera. Badania prowadzone będą od lipca do sierpnia br.

«startpoprz.12nast.koniec»
Strona 1 z 2

logotypy