Konsultacje społeczne

Miasto Słupsk wraz z Partnerami, tj. Powiatem Słupskim, Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Gminą Dębnica Kaszubska oraz Instytutem Badawczym IPC Sp. z o.o. z Wrocławia zapraszają na otwarte spotkania konsultacyjne dla mieszkańców gmin - partnerów projektu pn.: „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Głównym celem projektu jest wspólne planowanie kierunków rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez poszukiwanie i wzmacnianie funkcjonalnych powiązań przynoszących korzyści społeczne i gospodarcze dla ww. miast i gmin, a także określenie obszarów współpracy pomiędzy nimi.

Celem konsultacji jest zebranie wniosków i uwag dotyczących diagnozy służącej określeniu powiązań i obszarów współpracy jst miejskiego obszaru funkcjonalnego.

Harmonogram spotkań:

 • Miasto Ustka: 18.08.2014, godz. 14.00, Urząd Miasta Ustka, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, sala 101,
 • Powiat Słupski: 19.08.2014 r., godz. 11:00, Starostwo Powiatowe, ul. Szarych Szeregów 14, sala 202,
 • Gmina Słupsk: 19.08.2014 r., godz. 17.00, Świetlica w Bierkowie, ul. Grodzka 89, Bierkowo,
 • Gmina Ustka: 20.08.2014 r., godz. 12.00, Urząd Gminy Ustka, ul. Dunina 24, sala konferencyjna
 • Miasto Słupsk: 20.08.2014 r., godz. 17.00, Urząd Miejski w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 3, sala 211,
 • Gmina Kobylnica: 21.08.2014 r., godz. 15.30, Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, ul. Wodna 20/4,
 • Gmina Dębnica Kaszubska: 21.08.2014 r., godz. 18.00, Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej, ul. Zjednoczenia 55.

 

Program konsultacji:

 1. Prezentacja metodologii zastosowanej do wyznaczenia granic miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska.
 2. Prezentacja wyników badań ilościowych przeprowadzonych w związku z wyznaczeniem granic obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska.
 3. Prezentacja raportu z delimitacji miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska.
 4. Dyskusja nt. wyników delimitacji: • analiza głównych problemów i wyzwań rozwojowych obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska.

Spotkanie podsumowujące prace nad diagnozą powiązań i obszarów współpracy jest miejskiego obszaru funkcjonalnego odbędzie się w dniu 25.08.2014 r., o godz. 17.00  w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 3, sala 211.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Ostatnio zmieniany wtorek, 26 sierpień 2014 13:12

logotypy