Rowery cargo

Cobium

Miasto Słupsk jest partnerem trzyletniego projektu CoBiUM – Cargo Bikes in Urban Mobility, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, priorytet 3 Poprawa transgranicznej sieci połączeń funkcjonalnego na rzecz niebieskiego i zielonego transportu. Liderem przedmiotowego projektu jest Miasto Växjö (Szwecja). W projekcie uczestniczy również Urząd Energii Południowo-Wschodniej Szwecji, Stowarzyszenie Duńska Turystyka Rowerowa (Dania), Uniwersytet w Greifswaldzie (Niemcy) oraz Miasto Gdynia.

W ramach projektu poszczególni partnerzy przeprowadzą inwestycje pilotażowe polegające na wdrożeniu rowerów typu cargo. Dzięki tym działaniom, mieszkańcy naszego miasta będą mieli możliwość korzystania z nich, co przyczyni się do rozwoju dobrych praktyk transportowych w Słupsku. Inwestycja pilotażowa realizowana w naszym mieście może pozytywnie wpłynąć na otaczające nas środowisko.

Promując rowery cargo partnerzy będą dążyć do zredukowania emisji gazów cieplarnianych i ograniczenia ruchu samochodowego w swoich miastach. W dalszej perspektywie oznacza to, że obłożenie miejsc parkingowych może się zmniejszyć, drogi staną się bezpieczniejsze, a poziom hałasu w mieście zostanie obniżony.

Mamy nadzieję, że poprzez rozpowszechnianie wyników projektu, więcej miast w regionie Południowego Bałtyku będzie zainteresowanych umieszczeniem na stałe rowerów cargo w miejskiej przestrzeni publicznej, jako alternatywnego środka dla zrównoważonego transportu.

Okres realizacji: lata 2018 – 2021

Wartość projektu: 1 081 200, 00 zł

Wartość dofinansowania ze środków UE (EFRR): 919 020,00 zł

logotypy