Konferencja podsumowująca projekt

25 sierpnia 2015 r. w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Projekt został zrealizowany w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Projekt realizowało Miasto Słupsk jako Lider Projektu wraz z Partnerami: Powiatem Słupskim, Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica i Gminą Dębnica Kaszubska. Podczas konferencji podsumowano realizację projektu„Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” oraz przedstawiono jego efekty. Ponadto prezentację "Partnerstwo szansą na rozwój społeczno - gospodarczy MOF Słupska" przedstawił Bartosz Gwóźdź - Sproketowski, Wiceburmistrz Miasta Ustka. W ramach partnerskiego projektu przeprowadzono m.in. następujące działania:

  1. Zorganizowano szkolenie przedstawicieli partnerskich JST oraz wybranych podmiotów społeczno – gospodarczych z obszaru funkcjonalnego nt. zintegrowanego planowania rozwoju miasta wraz z jego otoczeniem.
  2. Sporządzono kompleksową diagnozę sytuacji MOF Słupsk służącą określeniu powiązań funkcjonalnych i obszarów współpracy JST.
  3. Opracowano Strategię rozwoju obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014- 2020, która stanowić ma narzędzie do realizacji wspólnej polityki w wymiarze społecznym, gospodarczym, przestrzennym, środowiskowym i kulturowym. Efektem jest wskazanie przedsięwzięć z różnych obszarów tematycznych służących wykorzystaniu szans rozwojowych i przełamaniu barier cechujących obszar.
  4. Sporządzono dokumentację dla wybranych inwestycji służących całemu obszarowi partnerstwa wybranych w drodze działań diagnostycznych i strategicznych.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 427 950 zł, z tego dofinansowanie to 2 185 155 zł, co stanowi 90% kosztów kwalifikowanych.

Pobierz prezentację [9,39 Mb}

Ostatnio zmieniany sobota, 19 wrzesień 2015 15:33

logotypy