Aktualności

 • Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru
  Miasto Słupsk otrzymało dofinansowanie zintegrowanego projektu złożonego w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata…
  Napisano piątek, 21 październik 2016 11:06 Czytany 46 razy
 • Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego MOF Słupska
  W dniu 14.10.2016 w odpowiedzi na konkurs w ramach działania 10.4 Redukcja emisji RPO WP 2014-2020 Miasto Słupsk złożyło wniosek o dofinansowanie projektu partnerskiego pn.: „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego…
  Napisano poniedziałek, 17 październik 2016 08:56 Czytany 102 razy
 • Plany MOF Słupska na perspektywę 2014-2020
  Miasto Słupsk przygotowując się do realizacji projektów w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, promującej zintegrowane podejście do rozwiązywania problemów dotyczących miast i ich obszarów funkcjonalnych, w połowie 2013 r. wyłoniło Wspólną…
  Napisano środa, 07 wrzesień 2016 00:00 Czytany 425 razy
 • Projekt partnerski pn. "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”
  W dniu 28 czerwca 2016 r. Miasto Słupsk jako Lider projektu podpisało z Marszałkiem Województwa Pomorskiego umowę o dofinansowanie nr RPPM.10.02.01-22-0006/16-00 na realizację przedsięwzięcia partnerskiego pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru…
  Napisano środa, 06 lipiec 2016 11:19 Czytany 1464 razy

logotypy